Top
Wedstrijdreglement Online Feestje

Wedstrijd reglement Online Feestje

Artikel 1 Sandra Jafra Cosmetics, vertegenwoordigd door Sandra Maandonks, organiseert een online feestje met gekoppelde wedstrijden op Facebook op 23 juli 2018 van 9u tot 16u.

Artikel 2
 De inzet van de wedstrijd bestaat uit het winnen van verschillende prijzen. Er worden prijzen weggeschonken die persoonlijk naar je verstuurd zullen worden. Deze zijn niet ruilbaar voor baar geld. 

Artikel 3 Sandra Jafra Cosmetics zal op 23/07/2018 foto's en filmpjes online posten op de Facebook pagina van Sandra Jafra Cosmetics met de vraag om reactie's achter te laten. Reacties op deze foto's zijn de enige geldige reacties om te deel te nemen aan deze wedstrijd.

Artikel 4 De personen die op 23/24/25/26/2018 reageert per post, kan bekend gemaakt als winnaar. Door te reageren op de wedstrijdvraag, verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement. Elk individu (facebookaccount) kan meerdere keren reageren.

Artikel 5 Op 26/07/2018 om 20u worden de winnaars via op Facebook bekend gemaakt waarna de winnaar zelf contact opneemt via info@sandramaandonks.be voor het ontvangen van zijn/haar prijs. Sandra Jafra Cosmetics behoudt zich het recht de prijzen te versturen binnen een tijdspanne redelijk haalbaar voor Sandra Jafra Cosmetics.

Artikel 6 Sandra Jafra Cosmetics behoudt zich het recht voor om deze wedstrijd te onderbreken, uit te stellen, aan te passen of te annuleren, indien daartoe dwingende redenen bestaan. Sandra Jafra Cosmetics kan in dergelijke gevallen niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7 Dit wedstrijdreglement wordt ter inzage online geplaatst op https://www.sandramaandonks.be . Het loutere feit deel te nemen aan deze wedstrijd houdt in dat men het huidig wedstrijdreglement zonder het minste voorbehoud aanvaardt.